top of page

Tulevaisuuden Itämeri vaatii panostuksia nyt


Itämeren tila on jo pitkään ollut kriittinen. Sen kohtaamat haasteet, joista suurimpia ovat rehevöityminen, raskas meriliikenne sekä ilmastonmuutoksen paine ja roskaantuminen, ovat rajuja. Meidän tavoitteena on, että Itämeren tulevaisuus olisi puhtaampi. Koska Itämeren ravinnekuormitus on ollut vuosikymmeniä moninkertainen sen sietokykyyn nähden, tämä vaatii pitkäjänteistä panostusta ja uusia avauksia.

Uusia tapoja osallistua Itämeren suojeluun tarvitaan, jotta yhä useampi taho innostuisi siitä. DROPPilla uskomme, että osallistumisen kynnystä pitää madaltaa, ettei kiinnostus Itämerta kohtaan hiivu jo ennen kuin työ sen pelastamiseksi on päässyt kunnolla alkuun.

Siksi tavoitteenamme on tuoda Itämeren suojelu kuluttajien ja yritysten arkeen. Uskomme, että kun osallistuminen on tarpeeksi helppoa voi useampi taho olla auttamassa Itämerta sen kohtaamien haasteiden kanssa. Lukuisat yritykset, kahvilat ja ravintolat ovat ottaneet valikoimiinsa DROPP-vedet, ja monet kuluttajat valitsevat sen janojuomakseen, muiden lähdevesien sijaan. Kuluttajille ja päättäjille kyseessä on yksinkertainen valinta kulutuksen suhteen, mutta Itämeren kannalta merkitys on suuri. DROPP lahjoittaa 100 % voitostaan Itämeren suojeluun, eli jokainen juotu DROPP-vesi on teko Itämeren puolesta.

Myös Smart City Nordic -tapahtuma haluaa olla osana Itämeren suojeluketjua ja on siksi valinnut kumppanikseen DROPPin. Tämä on DROPPille hieno mahdollisuus luoda uusia suhteita tahoihin, jotka kehittävät kaupunkejamme kestävämpään ja vesistöjä vähemmän kuormittavaan suuntaan. Ydinviesti on yksinkertainen: tulevaisuuden puhtaampi Itämeri vaatii panostuksia jo nyt, ja jokainen voi vaikuttaa, esimerkiksi valitsemalla DROPP-veden.

DROPP on suomalainen yhteiskunnallinen yritys, joka lahjoittaa 100 % voitostaan Itämeren suojeluun. Tähän mennessä tehty lahjoitussumma on 60 000 euroa, ja uusi lahjoitus tehdään taas kalenterivuoden vaihtuessa. DROPP osallistuu Itämeren suojeluun lahjoittamalla voittonsa kokonaisuudessaan kumppaneilleen: Baltic Sea Action Groupin tekemään Itämeri-työhön ja Helsingin yliopiston merentutkimukseen.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page