top of page

Nuuka voitti tarjouskilpailun älykkään kulutusseurantajärjestelmän toimittamisesta Helsingin kaupung


Helsingin kaupunki on hyväksynyt Nuuka Solutionsin tarjouksen toimittaa SaaS-kulutusseurantajärjestelmä noin 1000 kaupungin kiinteistöön. Tarjouksen arvonlisäveroton arvo Nuukalle on arviolta 1,8m€.

Helsingin kaupunki on sitoutunut energiansäästöohjelmissa kiinteistöjensä energian- ja vedenkäytön säästötavoitteisiin. Lisäksi Helsingin kaupunki on strategiassaan sitoutunut merkittäviin CO2 päästövähennyksiin ja hiilineutraaliin toimintaan vuoteen 2035 mennessä sekä olemaan kansainvälisesti eturivin toimija energiatehokkuudessa. Urbaanien alueiden kasvaessa kaupunkien osuus globaalista energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä nousee entuudestaan. Tänä päivänä kaupungit ovat vastuussa 60% maailman energiankulutuksesta ja 70% maailman hiilidioksidipäästöistä.

Energiantehokkuustavoitteiden saavuttamisessa, sekä energianseurannan ja -hallinnan kehittämiseen tähtäävien käytäntöjen luomisessa hankittava Nuukan kulutusseurantajärjestelmä on keskeisessä roolissa.

Nuukan toimittama SaaS-järjestelmä Helsingin kaupungin kiinteistöille sisältää energiaraportoinnin, olosuhdeseurannan, prosessien toiminnanvarmistuksen, sekä vastuullisuusraportoinnin. Energiaraportointi sisältää 1000 kiinteistön sähkön, veden ja kaukolämmön pää- ja alamittauksien automaattisen kulutus-, kustannus- ja päästöraportoinnin. Tämän lisäksi Nuuka toimittaa 150 kiinteistöön Nuuka SaaS-ohjelmiston liittyen talotekniikan prosessien toiminnanvarmistukseen ja sisäilman laadunvalvontaan. Datan tuottaman analytiikan avulla voidaan saavuttaa parempi sisäilman laatu ja energiatehokkuus Helsingin kaupungin kiinteistöissä.

”Helsingin kaupunki teki hyvin tarkan ja ammattimaisen arvioinnin löytääkseen parhaan kumppanin edistämään Helsingin kaupungin kehitystä entistä älykkäämmäksi, vihreämmäksi ja kestävämmäksi kaupungiksi. Nuukan voitto Helsingin kaupungin tiukassa arvioinnissa on hyvin suuri menestys Nuukalle. Haluan kiittää Helsingin kaupunkia Nuukan valitsemisesta ja antaa suuret aplodit tiimillemme, joka on mahdollistanut tämän tarjouskilpailun voiton. Nyt on aika aloittaa työt tosissaan Helsingin kaupungin kanssa, emmekä voisi olla enemmän innoissamme tästä yhteistyöstä!”

Mikko Valtonen, toimitusjohtaja, Nuuka Solutions

Lisätietoja:

Katri Kuusinen, yksikön päällikkö, Kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki, katri.kuusinen@hel.fi

Olli Parkkonen, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Nuuka Solutions, olli.parkkonen@nuukasolutions.fi

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page